e s i l e h t j  u s a a l a e r o o b i k a s h a p i n g j o o g a s o l a a r i u m h i n n a k i r i k o n t a k t m a s s a aTeade klubi liikmetele!

Spordiklubi FLEXER peatab alates 1. juulist 2007.a. ajutiselt tegevuse.